På gång

Inga fler nyheter att visa

Evenemang

Medlemsträff 1.11.2022

Varmt välkommen på Språkambassadörerna rf:s medlemsträff i Helsingfors den 1 november 2022! Under träffen har du en ypperlig chans att lära känna andra medlemmar och diskutera med våra sakkunniga gästtalare. Vänligen anmäl dig senast 24.10. För mer information och anmälan, klicka här.

Våra nyaste bidrag

Svenska Kulturfonden i Björneborg har beviljat oss ett bidrag på 15 000 euro för utförandet av besök i Björneborg med omnejd under år 2023.

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse har gett Språkambassadörerna rf ett bidrag på 2 000 euro för att utföra besök i Helsingfors år 2023.

Svenska litteratursällskapet i Finland har beviljat oss 33 000 euro. Med detta bidrag kan vi fortsätta vår besöksverksamhet år 2023.

Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. har beviljat oss 8 000 euro för ändamålet att sammanföra alla finsklärare för att planera en satsning på finska språkets undervisning i Österbotten och för att pilotera yrkesskolebesök.