På gång

Puheenjohtaja, Juhani Turunen

Ordförandes hälsning

Under hösten kommer vi aktivt att främja språkambassadörsverksamhet i både Finland och Sverige. Vi anordnar även regionala evenemang där vi aktiverar lokala aktörer utifrån regionala styrkor.

Läs hela nyheten »

Evenemang

Medlemsträff 1.11.2022

Varmt välkommen på Språkambassadörerna rf:s medlemsträff i Helsingfors den 1 november 2022! Under träffen har du en ypperlig chans att lära känna andra medlemmar och diskutera med våra sakkunniga gästtalare. Vänligen anmäl dig senast 24.10. För mer information och anmälan, klicka här.

Våra nyaste bidrag

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr har beviljat oss 7500 euro för att minska fördomar mellan olika språkgrupper och inspirera barn att lära sig språk. Vi skriver en handbok för lågstadiebesök och gör 10 skolbesök till lågstadier.

Kulturfonden för Sverige och Finland har gett oss ett bidrag på 3000 euro för vidareutveckling av ”Träffa en svensk som studerar i Finland” projektet.

Svenska litteratursällskapet har bidragit med 30 000 euro för att stöda vår besöksverksamhet. Med hjälp av bidraget kan vi under år 2022 utföra hundratals besök på svensklektioner runtom i Finland.

Vi har fått ett bidrag på 2000 euro från Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner. Det här bidraget gör det möjligt för oss att fortsätta utföra inspirerande besök.