Språkpodden

Bild: Jessica Lillbåsk

Välkommen till Språkambassadörernas Kielipodi – Språkpodden!
Detta är en podcast-serie vars mål är att avslöja myter kring språkinlärning, dela språket in i bitar och framför allt väcka inspiration. Vi fokuserar på Finlands två nationalspråk, finska och svenska. I varje avsnitt får en Språkambassadör berätta om hur hen har lärt sig det andra inhemska språket och hurdana möjligheter språket har öppnat för ambassadören.