Språkpodden

Bild: Jessica Lillbåsk

Välkommen till Språkambassadörernas Kielipodi – Språkpodden!
Detta är en podcast-serie vars mål är att avslöja myter kring språkinlärning, dela språket in i bitar och framför allt väcka inspiration. Vi fokuserar på Finlands två nationalspråk, finska och svenska. I varje avsnitt får en språkambassadör berätta om hur hen har lärt sig det andra inhemska språket och hurdana möjligheter språket har öppnat för ambassadören.

På svenska: https://soundcloud.com/kielipodi/sets/sprakpodden-hoesten-2019

På finska: https://soundcloud.com/kielipodi/sets/kielipodi-syksy-2019