Testningssida

Språkambassadörerna rf söker en ekonomichef

Språkambassadörerna rf söker en ekonomichef

Vår nuvarande ekonomichef Thomas Thijssen (på bilden) som har jobbat hos oss sedan 2020 kommer att gå på nya äventyr från och med våren 2024. Därför söker vi nu en ekonomichef på deltid (3 dagar / 22,5h i veckan) och anställningen gäller tills vidare. Start onsdagen 11.1.2024 eller enligt överenskommelse. Vi siktar på att anställningen övergår till heltid under år 2024. Skicka in din ansökan senast den 3.12.2023.

Svenska dagen – en dag för alla

Svenska dagen firas återigen den 6 november. Dagen är också personligen viktig för många av våra språkambassadörer. Deras entusiasm och motivation syns tydligt när språkambassadörerna besöker skolor och smittar även av sig på eleverna. ”Det var inspirerande eftersom då man ser någon annan lyckas med något man har svårt med får man modet att försöka själv och möjligtvis lyckas.” – Korsholm, gymnasium

Lärare, beställ en språkambassadör till våren 2024!

Nu har du återigen möjlighet att få en språkambassadör på besök till din skola våren 2024! Beställ senast den 30 november 2023!

Lina Grönvik har börjat som besökskoordinator för finskspråkiga besök

Lina Grönvik har börjat som koordinator för våra språkambassadörsbesök i svenskspråkiga skolor.
Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond har beviljat oss ett bidrag på 25 000 kronor. Med bidraget kan våra ambassadörer med anknytningar till Sverige utföra besök och berätta för finländska skolelever om deras personliga erfarenheter av att bo i vårt västra grannland.
Pohjola-Norden rf har under hösten 2023 inlett ett samarbete med Språkambassadörerna rf. Språkambassadörerna rf utför ’Nordiska besök’ under vilka möjligheter i Norden och vad Pohjola-Norden rf har att erbjuda elever betonas. Pohjola-Norden rf:s bidrag på 10 000 euro möjliggör dessa besök.
Utrikesdepartementet har beviljat Språkambassadörerna rf 500 000 kronor som möjliggör utförandet av besök med Sverige-koppling under år 2023.
Otto A. Malms donationsfond har beviljat Språkambassadörerna rf 2 500 euro. Med detta bidrag kan vi fortsätta med vår besöksverksamhet under hösten 2023.
Inga fler inlägg att visa
Personuppgifterna samlas in och behandlas för att genomföra ett sådant avtal som den registrerade har ingått med den personuppgiftsansvarige, för förberedande åtgärder innan ett avtal ingås eller för att den registrerade uttryckligen gett sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen är:

- samtycke
- avtal i vilken den registrerade är part
- rättslig förpliktelse
- berättigat intresse

I registret kan följande uppgifter behandlas:
Namn, e-postadress, telefonnummer samt namn och postadress för läroanstalter.

Den registrerade är inte tvungen att delge de uppgifter som nämns i denna beskrivning, men för vissa personuppgifters del kan det dock leda till att den personuppgiftsansvariges erbjudna tjänst inte i sin helhet står till förfogande.