Testningssida

Kom och fira Nordens dag med oss!

Titta hit, du som är intresserad av Norden och nordiska frågor! Kom och fira Nordens dag den 23 mars i Nationalmuseum i Helsingfors med start kl. 10.30. Bekanta dig med programmet och anmäl dig!

Språkambassadör Heidi Laakso börjar som koordinator för språkmentorprogrammet

Heidi är politices kandidat och utbildad musikalartist, och har haft intresse för språk hela sitt liv. Språk har öppnat otroligt många dörrar för henne, bl.a. utomlandsstudier och möjligheten att medverka i konstprojekt på olika språk.

Språkambassadörernas 2022 i ett nötskal

Omkring 400 gjorda besök. Vi var med i Ålandsveckan. Projektet 'Svensk i Finland' startade. Jaan Siitonen fick Brobyggarpriset på 10 000 €. Vi blev utsedda till Årets språkgärning.

Språkambassadörerna har inspirerat barn och unga genom 1 500 besök

Språkambassadören Isaac Jyväsjärvi får äran att utföra det 1 500:e besöket i yrkesskolan Keuda i Kerava. Denna milstolpe firas fredagen den andra december.
Nordplus har beviljat Språkambassadörerna rf 13 000 euro som möjliggör att vi i samarbete med Finlandsinstitutet mellan hösten 2023 och våren 2024 kan fortsätta erbjuda virtuell språkcaféverksamhet till svensktalande som vill lära sig finska.
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr har beviljat Språkambassadörerna rf 20 000 € för att besöka svensklektioner norr om Vasa år 2023. Dessutom fortsätter vi vårt samarbetsprojekt med språklärarstuderanden vid Åbo Akademi.
Svenska kulturfonden har beviljat oss ett bidrag på 25 000 euro för att under år 2023 skapa och utföra ett mentorskapsprogram mellan finskspråkiga studerande och alumner som studerar/har studerat på svenska.
Svenska Kulturfonden i Björneborg har beviljat oss ett bidrag på 15 000 euro för utförandet av besök i Björneborg med omnejd under år 2023.
Inga fler inlägg att visa