Språkambassadörernas 2022 i ett nötskal

Kriget kom till Europa år 2022 och världsläget har ändrats drastiskt. Stora förändringar har också skett i Finland och i Norden som har påverkat även oss Språkambassadörerna. Det finns ett stort behov för ännu djupare samarbete mellan de nordiska länderna.

Under år 2022 har vikten av språkambassadörsverksamheten blivit allt viktigare för Finlands framtid. Speciellt vårt projekt ”Svensk i Finland” (läs mer om detta projekt längre ner i texten) har momentum och är någonting som hela det finska samhället drar nytta av. Ju flera svenskar som vet om oss och är intresserade av att lära sig ännu mer, desto bättre är det för Finlands säkerhet och ställning i Norden.

Besöksverksamheten

Året 2022 har varit framgångsrikt för Språkambassadörerna och vi har utfört närmare 400 besök både i Finland och Sverige. 91 procent av lärarna som har beställt ett språkambassadörsbesök har varit mycket nöjda. 97 procent av dessa lärare är även mycket intresserade av ett besök i framtiden.

Evenemang & nytt Instagram-konto

Språkambassadörerna Ruut Vuoriluoto, Raine Katajamäki, Tiina Fjellander, Hannamari Ruohonen och Minttu Vainio.

Vi har även deltagit i eller varit med och ordnat olika evenemang. Vi var med i Ålandsveckan, som ordnades för att fira Ålands 100 år av självstyre. Våra språkambassadörer Tiina, Minttu, Ruut, Raine och Hannamari som har bott eller bor på Åland utförde besök under Ålandsveckan runt om i Finland.

Föreningens 10-årsjubileumsfest. Bild: Karl Vilhjálmsson

I april ordnade vi en fest för att fira föreningens 10-årsjubileum och medverkade i ett webbinarium (Utlandsstudier och arbete i Finland och Sverige) i samarbete med Nätverket Svenska nu.

Ambassadör Liisa Talonpoika. Bild: Jessica Lillbåsk

Den 31 maj var det dags för vårt årsmöte i Helsingfors. Vi fick en sakkunnig styrelse med Juhani Turunen som ordförande i spetsen. Svensklärare Katri Björkvall, studerande Tea Pasanen, forskare Eeva-Liisa Nyqvist och styrelseproffs Yrjö Salomaa återvaldes som styrelsemedlemmar. Avdelningschef Antti Yliselä valdes som ny styrelsemedlem. Efter årsmötet hade vi äran att få höra ambassadören och språkambassadören Liisa Talonpoika berätta om aktuella hybridhot mot Finland.

Språkambassadörernas Instagram-konto @sprakambassadorerna, satte på sommaren i gång med ett nytt koncept, som ger en inblick i olika medlemmars vardag. Följ gärna kontot och ta del av vad olika medlemmar håller på med!

Organisatörer av seminariet 'Svenskaa ja finskaa Seinäjoella'. Bild: Annika Jokela

Språkambassadörerna medverkade i seminariet ‘Svenskaa ja finskaa Seinäjoella’ som gick av stapeln den 31 oktober. Seminariet behandlade Finlands tvåspråkighet och undervisningen i våra två nationalspråk. Tillställningen ordnades av Språkambassadörerna rf och Nätverket Svenska nu med Pohjola-Norden rf, Svenska föreningen i Östermyra, Seinäjoki stad samt Hanaholmen som samarbetspartners.

Anders Adlercreutz
Jan Erola
Elina Sjölinder
Ilmari Käihkö

Vi ordnade en medlemsträff den 1 november. Vi fick höra intressanta och aktuella anföranden av riksdagsledamot Anders Adlercreutz, entreprenör inom kommunikation och mångsysslare Jan Erola, språkambassadör och kommunikationsrådgivare vid Nordic Energy Research Elina Sjölinder samt av språkambassadör och docent i krigsvetenskap, Ilmari Käihkö.

Nya projekt

Övrig verksamhet som har satt i gång detta år är en språkcafépilot i samarbete med Finlandsinstitutet. Språkcafépiloten hölls för första gången den 28 september. Caféerna hålls virtuellt varje onsdag och ger Finlandsinstitutets kursdeltagare möjlighet att ytterligare öva på sin finska. Språkcaféerna erbjuder kursdeltagarna chansen att i en fördomsfri och avslappnad miljö via diskussion kring intressanta ämnen prata mera finska. Under hösten kommer totalt tio språkcaféer hållas (sista sker 30.11), och planen är att samarbetet och verksamheten också fortsätter under vårens kurser. Piloten möjliggörs av Kulturfonden för Sverige & Finland.

Projektet Svensk i Finland’ startade i maj 2022. Projektet koordineras av Språkambassadörerna och utförs i samarbete med samtliga åtta högskolor som erbjuder studiemöjligheter på svenska i Finland; Aalto universitet, Hanken, Helsingfors universitet, Högskolan på Åland, Konstuniversitetet, Yrkeshögskolan Arcada, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi. Genom dessa samarbetspartners kommer vi i kontakt med studenter som flyttat från Sverige för att studera i Finland.

Ambassadör Nicola Clase, högskolerepresentanter och 18 svenska studerande i Sveriges ambassad i Helsingfors. Bild: Jessica Lillbåsk

I september träffades samtliga högskolerepresentanter och 18 studenter på Sveriges ambassad i Helsingfors och tillbringade en dag tillsammans. Syftet med dagen var dels att träffa varandra, dels för att ta del av vad det innebär att vara språkambassadör inom ramen för projektet.

Dessa studenter åker ut på studiebesök i gymnasieskolor runt om i Sverige under höst- och vårterminen för att på ett personligt sätt dela med sig av sin berättelse. De berättar om hur de upplever det svenska i Finland, om studiemöjligheterna på svenska samt om ländernas gemensamma historia. Projektet har i sin helhet fått ett väldigt gott mottagande av såväl skolpersonal som av elever och nått en bred spridning i media. Målet är att 130 besök utförs t.o.m. maj 2023.

Brobyggarpriset

Jaan Siitonen. Bild: Tage Rönnqvist

Det är glädjande att få berätta att Språkambassadörerna rf:s verksamhetsledare Jaan Siitonen vann Svenska folkskolans vänners brobyggarpris på tiotusen euro! Prismotiveringen var ”för sin värdefulla insats i arbetet för positivare attityder till det svenska språket i Finland”.

Nämns i Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram

En till sak värd att nämna är att Språkambassadörerna också nämndes i Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram som exempel på en aktör inom tredje sektorn som verkar för att stödja undervisningen av det andra inhemska språket.

Årets språkgärning 2022

Vi har även äran att berätta att Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf har utsett Språkambassadörerna till Årets språkgärning. Som motivering sägs att Språkambassadörerna motiverar unga till språkstudier och att de talar för en mångsidig språkkunskap. Genom det här erkännandet vill man betona vikten av det andra inhemska språket.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna