Nyhet

Puheenjohtaja, Juhani Turunen

Ordförandes hälsning

Under hösten kommer vi aktivt att främja språkambassadörsverksamhet i både Finland och Sverige. Vi anordnar även regionala evenemang där vi aktiverar lokala aktörer utifrån regionala styrkor.

Skip to content